Manager HRM Hogeschool Rotterdam (1,0 fte)

Gouden Gasten | Executive Search zoekt in opdracht van Hogeschool Rotterdam naar een Manager HRM voor de Dienst Onderwijs en Ontwikkeling. Als Manager HRM vervul je een sleutelrol in het versterken en uitbouwen van de kwaliteit van onderwijs.

Heb jij een scherpe, eigenzinnige en vernieuwende visie op het HR vak? Combineer je humor en relativeringsvermogen met resultaatgerichte sturing? En heb je ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals? Dan ben je misschien wel onze nieuwe manager HRM!

De organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 39.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken. De hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Dienst Onderwijs en Ontwikkeling
De dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) is één van de vier diensten binnen Hogeschool Rotterdam. De dienst richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door te verbinden, te inspireren, te adviseren en te ondersteunen met producten en diensten. De dienst wil als samenwerkingspartner een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen van Hogeschool Rotterdam en heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel.

Afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel (OkP)
Het (te ontwikkelen) team HRM maakt deel uit van de afdeling OkP dat onderdeel is van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO). Alle teams binnen de dienst OeO hebben de opdracht om vanuit de kernwaarden van de dienst samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met het oog op toekomstige ambities. De kernwaarden zijn: optimistisch, samenwerkend, vakkundig, scherpzinnig en daadkrachtig. Persoonlijk leiderschap en het tonen van eigenaarschap is daarbij belangrijk.

De afdeling OkP richt zich op ondersteuning en advisering van instituten op de thema’s onderwijsontwikkeling, kwaliteit en personeel en organisatie. Vanuit OkP wordt strategisch beleid ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs, teneinde een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen van Hogeschool Rotterdam.

De afdeling OkP bestaat uit een team Onderwijs en Kwaliteit en een team HRM.

Team HRM
Het team bestaat uit HRM Business Partners en HRM specialisten met grote inhoudelijke kennis, expertise, betrokkenheid en klantgerichtheid aan hun klantgroepen binnen de hogeschool. Zij volgen de ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool en adviseren en ondersteunen instituten, opleidingen, kenniscentra en diensten over en bij activiteiten op het gebied van personeelskwaliteit. Het team HRM bestaat nu uit 38 adviseurs en specialisten. De totale afdeling OkP bestaat uit 76 medewerkers die vanuit de verschillende disciplines de onderwijsinstituten integraal in locatieteams ondersteunen.

Functie

De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de HRM dienstverlening binnen de hogeschool moet worden vergroot. Jij zet de HRM expertise op de kaart en weet dit vanuit strategische en vernieuwende visie op het vakgebied verder uit te bouwen door het verbreden en verdiepen van het kennisniveau en samenwerking van het team.

Kernopgaven in je functie zijn:

 • ontwikkeling en implementatie van de Strategische HRM agenda
 • optimale HRM dienstverlening aan de instituten, kenniscentra, diensten, College van Bestuur en Raad van Toezicht
 • (door)ontwikkelen en implementeren van leiderschapsvisie
 • (door)ontwikkelen en implementeren van een visie en aanpak op professionalisering binnen de hogeschool

Hiertoe zet je beleidslijnen uit in nauwe afstemming met de instituten en stuur je de HRM Business Partners en HRM specialisten aan.

Je werkt samen met de manager O&K daar waar het gaat om integrale dienstverlening. Gezamenlijk ontwikkelen en faciliteren jullie de integraliteit en de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking die hiervoor nodig is. Deze nauwe samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de afdeling OkP vraagt om complementariteit tussen de manager HRM en de manager O&K. Je werkt ook samen met de andere managers binnen de dienst OeO (binnen het managementteam) en de managers van de andere stafdiensten van de hogeschool.

Profiel

De nieuwe manager moet een ondernemende, optimistische en enthousiaste persoonlijkheid meebrengen met een sterk ontwikkeld relativerend vermogen. Je kunt balanceren tussen het geven van vertrouwen en het sturen op team- en projectresultaat. Je voelt feilloos aan wat er in het team speelt en wat de individuele behoeften van medewerkers zijn om hun werk goed en met plezier uit te kunnen voeren. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en weet de teamleden vanuit een visie op teamontwikkeling op verschillende manieren in hun kracht te zetten. Je stuurt op samenwerking, verbinding en zichtbaarheid van de teams binnen OkP met directies en CvB.

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van HRM of personeels- en organisatiewetenschappen.
 • Ervaring met het aansturen, uitbouwen, ontwikkelen en positioneren van een HRM afdeling.
 • Kennis en ervaring met organisatie- en teamontwikkeling in een complexe organisatie.
 • Goed kunnen schakelen op verschillende niveaus en met stakeholders.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Affiniteit voor het hoger onderwijs.

Competenties

 • Communicatief vaardig, een open houding en gemakkelijk benaderbaar;
 • Zelfbewust en samenwerkingsgericht;
 • Politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief. Gevoel voor belangen en verhoudingen en weet zich als netwerker verbindend op te stellen;
 • Resultaatgericht met oog voor behoud van professionele ruimte en autonomie;
 • Reflectief vermogen met zelfkennis;
 • Snel kunnen schakelen, oog voor detail zonder het grote geheel uit het oog te verliezen;
 • Betrokken teambuilder, die medewerkers coacht en de ruimte geeft zich te ontwikkelen;

Abstraherende en analytische denker die interne- en externe ontwikkelingen omzet naar activiteiten.

Aanbod

1,5 -jarig contract op basis van artikel D3 van de cao-HBO. Het betreft een managementpositie schaal 13.
Salaris van € 4955,73 – € 6036,14 bruto per maand (schaal 13) 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld
Uitstekende scholing- en ontwikkelmogelijkheden Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Gouden Gasten | Executive Search & Interim Management. Wij voeren kennismakingsgesprekken met potentieel geschikte kandidaten op in week 30 en 31. De tweede ronde gesprekken staan gepland in week 33. De gesprekken vinden plaats in Amsterdam.

Een selectie van de meest geschikte kandidaten wordt vervolgens aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectiecommissie van Hogeschool Rotterdam.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen Albert Goldsteen | Gouden Gasten | albert@goudengasten.com | 06 – 81804220.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Sluitingsdatum: 15 augustus.

Interesse in deze vacature?
Solliciteer door middel van onderstaande formulier.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.