Manager Onderwijs & Kwaliteit Hogeschool Rotterdam (1,0 fte)

Gouden Gasten | Executive Search zoekt in opdracht van Hogeschool Rotterdam naar een Manager Onderwijs & Kwaliteit voor de Dienst Onderwijs en Ontwikkeling. Als Manager Onderwijs en Kwaliteit vervul je een sleutelrol in het versterken en uitbouwen van de kwaliteit van onderwijs.

Heb jij hart voor het onderwijs, ben jij een onafhankelijke denker met visie en daadkracht? Wil je meebouwen aan inclusief en contextrijk onderwijs? En heb je ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals? Dan ben je misschien wel onze nieuwe manager Onderwijs & Kwaliteit.

De organisatie

Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 39.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken. De hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Dienst Onderwijs en Ontwikkeling
De dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) is één van de vier diensten binnen Hogeschool Rotterdam. De dienst richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door te verbinden, te inspireren, te adviseren en te ondersteunen met producten en diensten. De dienst wil als samenwerkingspartner een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen van Hogeschool Rotterdam en heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel.

Afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel (OkP)
Het (te ontwikkelen) team Onderwijs en Kwaliteit maakt deel uit van de afdeling OkP dat onderdeel is van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO). Alle teams binnen de dienst OeO hebben de opdracht om vanuit de kernwaarden van de dienst samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met het oog op toekomstige ambities. De kernwaarden zijn: optimistisch, samenwerkend, vakkundig, scherpzinnig en daadkrachtig. Persoonlijk leiderschap en het tonen van eigenaarschap is daarbij belangrijk.

De afdeling OkP richt zich op ondersteuning en advisering van instituten op de thema’s onderwijsontwikkeling, kwaliteit en personeel en organisatie. Vanuit OkP wordt strategisch beleid ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs, teneinde een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen van Hogeschool Rotterdam.

De afdeling OkP bestaat uit een team Onderwijs en Kwaliteit en een team HRM.

Team Onderwijs en Kwaliteit
Het team Onderwijs en Kwaliteit (O&K) bestaat uit hoogopgeleide onderwijskundig adviseurs en onderwijskundig experts met grote inhoudelijke kennis, betrokkenheid en klantgerichtheid aan het onderwijs. Zij volgen de ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool en adviseren en ondersteunen instituten, opleidingen en kenniscentra over en bij activiteiten op het gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het team Onderwijs en Kwaliteit bestaat nu uit 38 adviseurs. De totale afdeling OkP bestaat uit 76 medewerkers die vanuit de verschillende disciplines de onderwijsinstituten integraal in locatieteams ondersteunen.

Functie

Als manager van het team O&K werk je continu aan een stevige en strategische positionering van je team en weet je vanuit vakkennis en mensenkennis te verbinden en te overtuigen. Je zet de expertise van het team Onderwijs en Kwaliteit op de kaart en weet dit vanuit visie op het vakgebied verder uit te bouwen door het verbreden en verdiepen van het kennisniveau van de afdeling.

Kernopgaven in je functie zijn:

 • Optimale ondersteuning van de instituten op het gebied van onderwijskwaliteit in relatie tot studiesucces en diversiteit.
 • Versterken van de pedagogisch- didactische aanpak binnen instituten.
 • Intensiveren van de samenwerking met het werkveld en het verbeteren van de aansluiting van het voorgezet onderwijs op het hoger onderwijs.

Hiertoe zet je beleidslijnen uit in nauwe afstemming met de instituten en stuur je de adviseurs aan.

Je werkt samen met de manager HRM daar waar het gaat om integrale dienstverlening. Gezamenlijk ontwikkelen en faciliteren jullie de integraliteit en de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking die hiervoor nodig is. Deze nauwe samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de afdeling OkP vraagt om complementariteit tussen de manager HRM en de manager O&K. Je werkt ook samen met de andere managers binnen de dienst OeO (binnen het managementteam) en de managers van de andere stafdiensten van de hogeschool.

Profiel

De nieuwe manager weet medewerkers te faciliteren én te inspireren. Je hebt oog voor het ontwikkelen van de professionele cultuur met behoud van professionele ruimte en autonomie, vanuit taakvolwassenheid en gezamenlijk eigenaarschap. Je stuurt op samenwerking, verbinding en zichtbaarheid van de teams binnen OkP met directies en CvB.

 Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van onderwijskunde of onderwijskwaliteit.
 • Kennis en ervaring op het gebied van curriculum-/onderwijsontwikkeling en het sturen van onderwijs-verbeterprocessen.
 • Kennis en ervaring op het gebied van de Nederlands/Vlaamse accreditatieorganisatie en het begeleiden van (proef)visitaties.
 • Ervaring en affiniteit met de aansturing van hoogopgeleide professionals en decentraal gepositioneerde (netwerk)teams.
 • Goed kunnen schakelen op verschillende niveaus en met stakeholders.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Affiniteit voor het hoger onderwijs.

 Competenties

 • Communicatief vaardig, een open houding en gemakkelijk benaderbaar;
 • Zelfbewust en samenwerkingsgericht;
 • Politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief. Gevoel voor belangen en verhoudingen en weet zich als netwerker verbindend op te stellen;
 • Snel kunnen schakelen, oog voor detail zonder het grote geheel uit het oog te verliezen;
 • Betrokken teambuilder, die medewerkers coacht, in co-creatie met medewerkers samenwerkt en de ruimte geeft zich te ontwikkelen;
 • Onafhankelijk en conceptueel denker die durft te experimenteren.

Aanbod

1,5 -jarig contract op basis van artikel D3 van de cao-HBO. Het betreft een managementpositie schaal 13. Salaris van € 4955,73 – € 6036,14 bruto per maand (schaal 13) 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld Uitstekende scholing- en ontwikkelmogelijkheden Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Gouden Gasten | Executive Search & Interim Management. Wij voeren kennismakingsgesprekken met potentieel geschikte kandidaten op in week 31 en 32. De tweede ronde gesprekken staan gepland in week 33. De gesprekken vinden plaats in Amsterdam.

Een selectie van de meest geschikte kandidaten wordt vervolgens aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectiecommissie van Hogeschool Rotterdam.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen Albert Goldsteen | Gouden Gasten | albert@goudengasten.com | 06 – 81804220.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Sluitingsdatum: 15 augustus.

Interesse in deze vacature?
Solliciteer door middel van onderstaande formulier.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.