Manager Strategie & Beleid en Bestuursondersteuning (1,0 fte)

Gouden Gasten | Executive Search zoekt in opdracht van Hogeschool Rotterdam naar een Manager Strategie & Beleid en Bestuursondersteuning (SBBO) voor de Dienst Concernstaf. Als Manager SBBO vervul je een sleutelrol in het versterken en uitbouwen van de strategische advisering en ondersteuning aan het College van Bestuur.

Combineer je  betrokkenheid en relativeringsvermogen met resultaatgerichte sturing? En heb je ervaring met (coachend) leidinggeven aan hoogopgeleide professionals? Dan ben je misschien wel onze nieuwe manager SBBO!

De organisatie
Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 39.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken. De hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Concernstaf (CcS)
De dienst Concernstaf (CcS) verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Rotterdam. CcS werkt daarnaast nauw samen met en voor de 11 instituten, 5 kenniscentra en 2 Centres of Expertise en de andere diensten van de hogeschool om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie. De dienst omvat diverse afdelingen, waaronder die van Strategie & Beleid en Bestuursondersteuning, waarbinnen een aantal (veelal zelforganiserende) teams werkzaam zijn.  Bij Strategie & Beleid zijn dat de teams Beleidsadvies en Beleidsonderzoek en bij Bestuursondersteuning zijn dat de Bestuurssecretarissen, Bestuursassistenten en de medewerkers Documentaire Informatievoorziening.

Strategie & Beleid en Bestuursondersteuning (SBBO)
Bij Strategie & Beleid (S&B) zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardige strategische beleidsadviezen en beleidsonderzoeken. De ca. 15 adviseurs van de teams Beleidsadvies en Beleidsonderzoek werken zelfstandig en in teamverband op diverse strategische beleidsterreinen en dragen vanuit hun eigen expertise op dossierniveau bij aan de domeinen onderwijs en onderzoek. De beleidsadviseurs werken veelal in opdracht van het CvB op projectmatige basis aan thema’s uit de strategische agenda van de hogeschool en de doorvertaling van landelijk beleid naar hogeschoolbeleid. De beleidsonderzoekers houden zich bezig met de vertaling van cijfermatige data naar bestuurlijke informatie. De hoofdtaak is het op hogeschoolbreed niveau analyseren en duiden van gegevens over de belangrijkste kwaliteitsthema’s (de vijf ankerpunten) van de hogeschool. Dit zijn: studiesucces, studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid, waardering door alumni en de waardering van experts.

Bij Bestuursondersteuning (BO) zijn 10 medewerkers verantwoordelijk voor (het initiëren, coördineren en monitoren van) ordentelijke bestuurlijke besluitvormingsprocessen, het veelal procesmatig en incidenteel inhoudelijk ondersteunen van het CvB bij hun overleggen met diverse interne en externe stakeholders (alsook het zelfstandig onderhouden van contacten met deze partijen), het logistiek, administratief en secretarieel ontzorgen van het CvB en het accuraat verwerken en digitaal archiveren van (vertrouwelijke) post en andere documenten.

Functie
De manager Strategie & Beleid en Bestuursondersteuning maakt deel uit van het Managementteam CcS en rapporteert aan de directeur Concernstaf. De voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • coachend en faciliterend leidinggeven aan de professionals in alle teams. Binnen een heldere kaderstelling ruimte en vertrouwen geven aan de medewerkers voor vakinhoudelijke ontwikkeling;
  • klankbord zijn voor de beleidsadviseurs, beleidsonderzoekers en de bestuurssecretarissen door het vakinhoudelijk ondersteunen in hun zelfstandige functie-uitoefening. Sparringpartner zijn van professionals in dossiers met een sterke strategische component;
  • teams in hun kracht zetten en verbinden met de strategische vraagstukken in de organisatie. Onderhouden en benutten van een breed intern netwerk en belangrijke interne en externe ontwikkelingen vertalen naar impact voor de teams;
  • doorontwikkelen van de samenwerking tussen de verschillende teams van SBBO en andere stafdiensten en het stroomlijnen van team overstijgende processen en overlegstructuren rondom grote (terugkerende) thema’s;
  • met de input van de teams opstellen, implementeren en monitoren van de jaarplannen en bijbehorende begrotingen van de teams en zorgdragen voor het behalen van de doelen en de gewenste kwaliteit van de geleverde diensten en producten van de afdeling;
  • als MT-lid bijdragen aan beleidsontwikkeling en implementatie daarvan binnen de dienst Concernstaf.

Profiel
Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je bent een verbindende, stevige persoonlijkheid die in staat is om in een complexe omgeving te functioneren. Daarnaast ben je een energiek persoon die zich gemakkelijk beweegt in de organisatie en de teams weet te enthousiasmeren. Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van bestuurders en directeuren en gaat de dialoog niet uit de weg.

Je beschikt over strategisch denkvermogen en bent vertrouwd met bestuurlijke en complexe besluitvormingsprocessen. Je bent organisatiesensitief, analytisch en hebt een sterke affiniteit met cijfers. Je beschikt over ruime ervaring in beleidsvoorbereiding en –advisering en het domein van bestuursondersteuning.

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met leidinggeven aan professionals in de publieke sector en bij voorkeur in het hoger onderwijs. Jij bent als manager in staat het overzicht te houden en de gesprekscyclus te voeren. Jouw stijl van leidinggeven past bij de professionaliteit en zelfstandigheid van de teams. Je bent een betrokken manager die medewerkers coacht, faciliteert in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en je staat voor je mensen.

Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels, gekenmerkt door een vlotte pen. Je persoonlijke competenties en eigenschappen worden gekenmerkt door de volgende kernwoorden: inspirerend, communicatief, strategisch, resultaatgericht, verbindend, helicopterview, stressbestendig.

Spreek dit je aan? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod
Hogeschool Rotterdam bied je een dienstverband voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd (art. D3 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal €4.955,73 en maximum €6.036,14 (schaal 13) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Procedure
Deze procedure wordt begeleid door Gouden Gasten | Executive Search & Interim Management. Wij voeren gesprekken tussen 3 en 6 december. Deze gesprekken vinden plaats in Amsterdam.

Een selectie van de meest geschikte kandidaten wordt vervolgens aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectiecommissie van Hogeschool Rotterdam.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen Marlon Kroon | Gouden Gasten | marlon@goudengasten.com | 06 18 90 51 35

Sluitingsdatum: 25 november

 

Interesse in deze vacature?
Solliciteer door middel van onderstaande formulier.
  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.