Wervingsprofiel HR Business Partner St. Antonius Ziekenhuis

Organisatie

Met ruim 6000 medewerkers is het St. Antonius Ziekenhuis het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland en levert het topklinische zorg. Ambitie, excellentie en gastvrijheid gaan hand in hand. De missie ‘samen zorgen voor kwaliteit van leven’ realiseert men door  betrokkenheid, samenwerken, te innoveren en continu te werken aan verbetering. Verantwoordelijkheid dragen en initiatief nemen worden binnen het ziekenhuis zeer op prijs gesteld.

Ontwikkelingen

St. Antonius realiseert zich als Topklinisch ziekenhuis, dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt bepaald door haar medewerkers.  Als werkgever kijkt men dan ook kritisch naar manieren om de  arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te optimaliseren en de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van het werk. Als organisatie is St. Antonius de afgelopen jaren flink in beweging; nieuwbouw, fusies en optimalisatietrajecten brengen de nodige organisatieveranderingen met zich mee.

Belangrijke thema’s voor het komende jaar zijn de integratie van met name de zorg als gevolg van de fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het Hofpoort Ziekenhuis Woerden, invoering van EPD en het werven en behouden van personeel.

Functie

HR levert een belangrijke bijdrage aan bovenstaande organisatieveranderingen en benoemde thema’s. Niet alleen als het gaat om de harde meer technische kant van veranderen maar ook met betrekking tot de meer “zachte” kant van veranderen met aandacht voor de cultuur die past bij de ingezette organisatieveranderingen. De HR Business Partner zal dan ook, dwars door hiërarchische lagen heen, met lef en stevigheid het management en de afdelingshoofden ondersteunen bij hun veranderopgave en HR vraagstukken.

Als HR Business partner adviseer je proactief over de ontwikkelingen die je ziet en je geeft gevraagd en ongevraagd beelden terug over het niveau of impact van het leiderschap binnen de afdelingen of de ontwikkelingen die teams in jouw ogen doormaken. Daarbij heb je ook oog voor de onderstroom bij verandertrajecten binnen de organisatie. Dus aandacht voor wat dit betekent voor het gedrag van mensen en hoe daarop in te spelen.

In je rol neem je mee dat de interne klant zowel het pragmatisme zoekt om zaken die op het terrein van mens en organisatie spelen aan te pakken alsook de business partner die ziet wat er binnen de afdelingen speelt en ga je in gesprek met het management en afdelingshoofden hoe daarin te acteren. Thema’s die hierbij onder andere aan de orde komen zijn: de juiste inzet van mensen en hun talent, ontwikkeling van leiderschap en teamontwikkeling. Als HR Business partner neem je deel aan projectgroepen waarin je samen met de interne klant met deze thema’s aan de slag gaat.

Verder adviseer je als businesspartner organisatiebreed over o.a. organisatieontwikkeling, reorganiseren en Strategische Personeelsplanning. In deze functie draag je bij aan het realiseren van de doelstelling van het ziekenhuis door te adviseren over een adequate inrichting en optimale kwalitatieve en kwantitatieve inzet van ons personeel. De uiteindelijke klant en haar belangen – de patiënt – heb je altijd in het vizier.

De rol is ondergebracht bij het Expertiseteam HR-businesspartners waarbinnen in totaal 5 business partners werkzaam zijn. Daarnaast kent de HR nog de vier andere expertiseteams: Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrecht (A&A), Gezondheid, Antonius@Work (recruitment) en HR-analytics.

Verder kent HR een drietal operationele HR-teams in de vorm van  een HR-servicedesk, personeels- en salarisadministratie en een backoffice. Communicatie en Proces & Kwaliteit zijn bij aparte experts belegd vanwege het belang dat men hieraan toekent. De toegevoegde waarde van HR zit in het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de missie van het ziekenhuis ‘samen zorgen voor kwaliteit van leven’.

Functie eisen

Voor de bovenstaande uitdagingen zoeken we een professional die het team van HR business partners komt versterken, voorbeeldgedrag vertoont en de ingeslagen weg naar proactieve en stevige advisering richting het management weet te realiseren.

Een krachtige HR Business Partner met passie voor organisatie ontwikkeling. Combineert een frisse visie op het vakgebied met een gezonde dosis realiteitszin en realisatiekracht. Presenteert enthousiast vernieuwende initiatieven en blijft in verbinding bij tegenwind.


Gedrag

 • Levert binnen het Expertiseteam een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rol van businesspartner.
 • Combineert lef om door te pakken met de juiste organisatiesensitiviteit om op het juiste moment af te stemmen binnen de formele hiërarchie.
 • Combineert conceptueel denken met pragmatisch handelen.
 • Durft de onderstroom te benoemen en op tafel te leggen.
 • Verbindt mensen en processen
 • Durft te spiegelen en te confronteren
 • Zorgt voor afronding en borging


Kennis en vaardigheden

 • De juiste vaardigheden en attitude wegen zwaarder dan jarenlange ervaring.
 • Heeft eerder laten zien dat hij/zij in staat is een leidende rol te spelen in complexe veranderopgaven.
 • Heeft een achtergrond binnen omvangrijke en complexe organisaties.
 • WO niveau en minimaal 5 jaar actief als HR Adviseur of consultant
 • Actuele HR kennis; passie voor de nieuwste HR trends
 • Proactieve persoonlijkheid; gevoel voor de business

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie binnen een innovatieve en ambitieuze organisatie die volop in beweging is. De functie is ingedeeld in FWG 60 conform CAO-Ziekenhuizen. Daarnaast biedt het St. Antonius goede secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden, individuele loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden.

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door Rob Maréchal van het bureau Gouden Gasten. Hij voert de gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. Deze gesprekken zullen in week 38 plaatsvinden.

Deze vacature is inmiddels vervuld, houdt onze website in de gaten voor nieuwe vacatures.