Blogs

De 7 eigenschappen van een inclusieve leider

Samen met Hanane Abaydi kwamen wij tot 7 eigenschappen voor een inclusieve leider:

Inclusieve leiders…

1. Gaan het moeilijke gesprek aan. Inclusieve leiders durven D&I ambities en de uitvoering van het (of gebrek aan) D&I-beleid ter discussie te stellen en drijven verandering van binnenuit, samen met de professionals in teams.

2. Zijn de GPS van de organisatie. Inclusieve leiders zijn het navigatiesysteem van de organisatie. Bij elke afslag weten ze de weg weer terug te vinden omdat ze maar 1 bestemming hebben: de plek waar niemand uitgesloten wordt. Hoe deze plek eruit ziet weten ze nog niet, en dat maakt ze gedreven om op ontdekkingsreis te gaan.

3. Maken zichzelf en het team eigenaar van de uitgesproken intentie. Inclusieve leiders voelen zich verantwoordelijk, zijn betrokken en stellen zich op als een deel van de oplossing. Het andere deel van de oplossing is het team. De inclusieve leider zorgt binnen het team voor draagvlak en eigenaarschap. Dat meerdere kapiteins op een schip niet werkt vinden ze achterhaald.

4. Creëren een veilige werkomgeving. Inclusieve leiders zorgen dat alle teamleden zich gezien, gerespecteerd en niet benadeeld voelen. Ze creëren een plek waar teamleden zich gewaardeerd, gelijkwaardig en verbonden voelen, en één waar iedereen zich veilig voelt.

5. Zoeken de verborgen verhalen. Inclusieve leiders weten dat er meerdere verhalen zijn en dat deze verhalen naast elkaar kunnen bestaan. Deze verhalen maken het team sterker, open, wijzer en rijker. Als ze een nieuw teamlid zoeken dan weten ze welke verhalen ze al in huis hebben. En dus ook welke perspectieven er nog ontbreken.

6. Durven heilige huisjes omver te werpen. Inclusieve leiders beoordelen strategische keuzes en beleid op mogelijke weeffouten die uitsluiting in de hand werken en durven heilige huisjes (of ingesleten patronen) omver te werpen. Bij een vacature bijvoorbeeld even snel een oude functiebeschrijving erbij pakken, past niet bij de inclusieve leider. Omdat het niet bijdraagt aan de transformatie naar een inclusieve organisatie.

7. Blinken uit in culturele intelligentie. Inclusieve leiders tonen openheid en kwetsbaarheid. De inclusieve leider heeft oog voor de verschillende culturele achtergronden en het vermogen om deze achtergronden te zien als rijkdom. Daarnaast zijn inclusieve leiders gericht op waarborgen van cohesie in het team. Fouten maken zijn momenten om te leren, niet om af te rekenen.

Delen via: