Hoofd Bachelor Nederlandse Filmacademie - goudengasten
Vacatures

Hoofd Bachelor

De Nederlandse Filmacademie is de enige specialistische hbo-opleiding in Nederland die zich volledig richt op het gehele vakgebied van film. Op de Filmacademie word je binnen je eigen afstudeerrichting opgeleid tot toonaangevende en ondernemende professional in het filmvak. De Filmacademie biedt naast de hbo-opleiding met negen afstudeerrichtingen op bachelorniveau ook een tweejarige onderzoeksgerichte masteropleiding. De academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), die verder bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

Als Hoofd Bachelor ben je eindverantwoordelijk voor het geheel van het bachelor onderwijs. Je krijgt de kans om bij te dragen aan het creatieve ontwikkelproces van de ‘makers’ van morgen. Geen dag is hetzelfde in deze dynamiek. Wij zoeken een leider met ruime ervaring in- en passie voor het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en aan creatieve en autonome onderwijsprofessionals. Jij werkt vanuit een intrinsiek besef van en begrip voor ‘makerschap’ en het creatieve ontwikkelproces van studenten. Kortom een hele mooie en unieke positie!

Bekijk hier het uitgebreide profiel

De opgaven

 • Studenten gelegenheid bieden om dat te ontwikkelen wat zij in zich hebben.
 • Studenten opleiden tot filmmakers die betekenisvolle verhalen kunnen vertellen voor elk mogelijk of gewenst platform.
 • Een diverse en inclusieve academie zijn voor studenten en medewerkers

Het Hoofd Bachelor vervult een belangrijke rol in de realisatie van deze opgaven. Allereerst moet het onderwijs flexibeler worden ingericht. De groeiende behoefte bij studenten om zich te specialiseren vraagt om een ander soort begeleiding en toetsing. Met name de inhoud en planning van de praktijkoefeningen moet meer gericht worden op de specifieke kwaliteiten, leerdoelen en interesses van de studenten terwijl de samenhang voor zowel de individuele afstudeerrichtingen als de gezamenlijkheid geborgd blijft. Verder vraagt het gesprek over onderwijs en didactiek om verdieping en intensivering.

Profiel

We zijn op zoek naar een leider met ruime ervaring in- en passie voor het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en aan creatieve en autonome onderwijsprofessionals. Werkt vanuit een intrinsiek besef van en begrip voor ‘makerschap’ en het creatieve ontwikkelproces van studenten. Een verbinder met een zeer goed ontwikkeld luisterend vermogen met oog voor de ontwikkeling en verbinding van professionals en teams. Resultaat- én relatiegericht. Heeft een professionele blik op alle vormen van media en in het bijzonder film, series en documentaires voor alle audiovisuele platforms. Draagt vanuit ervaring in – en een visie op – inclusief onderwijs mede zorg voor de verankering van diversiteit en inclusie in het curriculum. Een inspirator die anderen meeneemt in innovatie en verandering, zowel binnen het curriculum als in bijvoorbeeld de toenemende digitalisering.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor het geheel van het bachelor onderwijs: kwaliteit en kwaliteitszorg, samenhang, ontwikkeling en vernieuwing, organisatie en werkprocessen en het opleidingsbeleid voor docenten.
 • Medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en sturing van de filmacademie. Lid van het management team, dat verder bestaat uit de directeur, het hoofd financiën en faciliteiten, het hoofd master en de lector.
 • Leidinggeven aan:
  • de studieleiders, het hoofd propedeuse en het hoofd producties.
  • academiebreed onderwijs en docenten, zoals Film in Context en Voorbereiding beroepspraktijk.
  • hoofd van het onderwijsbureau en samenwerken met de stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.
 • Ontwikkelen van de beleidsagenda m.b.t. het bacheloronderwijs en zorg dragen voor implementatie en monitoring.
 • Regulier overleg en afstemming met diverse gremia over procedurele en inhoudelijke zaken m.b.t. het bachelor onderwijs, waaronder de examencommissie, academieraad/ opleidingscommissie, en het platform diversiteit en inclusie.
 • Legt verantwoording af aan de directeur.

Arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse Filmacademie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in het centrum van Amsterdam. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de hbo-cao. De functie is gewaardeerd in functieschaal 13 (maximaal € 6.202 bruto per maand bij een volledige aanstelling). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een dienstverband van 0,8 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging.

Solliciteren

Solliciteer direct op deze functie via de sollicteerbutton hieronder.
Meer informatie over de functie vind je in het uitgebreide profiel

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 25 oktober 2021. In week 43 vindt een voorselectie plaats op basis van de ontvangen reacties. In week 44 en 45 vinden eerste ronde gesprekken plaats. In totaal zijn er drie gespreksronden. De procedure wordt begeleid door Albert Goldsteen, Partner, van Gouden Gasten. Neem voor vragen contact met Albert op via 06 81 80 42 20 of albert@goudengasten.com.

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.