Nieuw leiderschap voor de Nederlandse Filmacademie - goudengasten

Nieuw leiderschap voor de Nederlandse Filmacademie

De Nederlandse Filmacademie was op zoek naar invulling voor de sleutelpositie van zakelijk leider. Een delicate en impactvolle functie. Een functie waarin je balanceert tussen het neerzetten van heldere zakelijke kaders en professionele bedrijfsvoering en tegelijkertijd de artistieke ambities van de instelling dient. Daarnaast is binnen de organisatie diversiteit en inclusiviteit onder zowel studenten als medewerkers erg belangrijk. Een executive search partner met kennis van het vak en een objectieve wervingsaanpak was een vereiste. We nemen je graag mee in het traject tussen de Nederlandse Filmacademie en Gouden Gasten.

Verhalenvertellers

Elk jaar zijn er 80 plaatsen voor studenten te verdelen onder gemiddeld 500 aanmeldingen. “Wij leiden verhalenvertellers op.” Vertelde directeur Bart Römer ons in dit interview. En om te zorgen dat ieder verhaal verteld kan worden is diversiteit een belangrijke prioriteit binnen de organisatie.

De academie werkt bij het binnenhalen van dit diverse talent met brede selectiecommissies. Ook voor het binnenhalen van nieuw leiderschap wordt veel waarde gehecht aan een objectieve werkwijze die zoveel mogelijk diversiteit ruimte geeft. Gouden Gasten heeft haar objectieve wervingsaanpak al eerder toegepast voor de functie van Hoofd Bachelor waardoor de Filmacademie opnieuw een beroep op onze expertise deed.

“Als je wilt dat talent zich kan ontwikkelen, dan moet dat talent ook voorbeelden krijgen” Bart Römer, Directeur Nederlandse Filmacademie

Het wervingsprofiel

We wisten dat we op zoek moesten naar iemand die zowel het ‘zakelijk geweten’ van de Filmacademie kan zijn als ook affiniteit en passie heeft voor film en voor makerschap. Als je Gouden Gasten al een beetje kent, snap je ook dat we met deze info nog lang niet genoeg weten. Het nauwkeurig in kaart brengen van het zoekprofiel ligt dan ook altijd aan de basis van onze opdrachten. Pas als we volledig scherp hebben wat en wie we zoeken, dan gaan we naar buiten.

We startten in dit geval met verschillende panelgesprekken. We bevroegen zowel een aantal professionals als studenten van de Nederlandse Filmacademie over verschillende onderwerpen. De huidige situatie binnen de instelling kwam hierin aan bod en ook wat de grootste uitdagingen voor de komende jaren zijn. Deze input in combinatie met een op data gebaseerd wervingsadvies van Brockmeyer leidde tot het uitgebreide wervingsprofiel.

Het wervingsprofiel is opgedeeld in drie secties.
1. Alle relevante informatie over de instelling. Hieronder de achtergrond, missie en visie en ook de opgaven die er op dit moment liggen.
2. De functie. Hierin vind je onder meer een omschrijving van het profiel, de taken en verantwoordelijkheden en ook de arbeidsvoorwaarden.
3. De selectieprocedure. Een pagina met praktische informatie over de procedure.

Werving en search

De volgende fase in het traject kende twee richtingen. Enerzijds draaiden we een wervingscampagne op verschillende recruitment platforms waaronder: diversityjobs.nl | binoq.nl | intermediair.nl | nrccarriere.nl | finance.nl en Linkedin Ads.

De vacature is door 664 kandidaten bekeken, waarvan er in totaal 14 solliciteerden.

Anderzijds hadden we de gerichte search door onze searchers. Zij beoordeelden bijna 700 kandidaten, waarvan we er 74 benaderden. Hiervan reageerden er 48 en dit leidde weer tot 15 sollicitaties. Hiermee ontvingen wij 29 sollicitaties van serieus geïnteresseerden, passend in het wervingsprofiel.

Selectiecommissie met een externe voorzitter

We hielden korte gesprekken met 21 kandidaten. Hiervan gingen 10 kandidaten door naar de eerste ronde. In de tweede gespreksronde spraken wij met 4 kandidaten. Deze gespreksrondes werden door een zorgvuldig samengestelde selectiecommissie uitgevoerd en een externe voorzitter vanuit Gouden Gasten. Dat lichten we graag even toe. De externe voorzitter waarborgde de -voor de Nederlandse Filmacademie zo belangrijke- objectiviteit en zorgde tegelijkertijd voor een professionele structuur van deze fase van het traject. Ook de deelnemers aan de selectiecommissie waren zorgvuldig uitgekozen, met oog op een zo breed mogelijk scala aan perspectieven op de functie.

“Door de objectieve opzet kom je tot een afgewogen keuze die door iedereen gedragen wordt. Gouden Gasten speelde daarin een belangrijke rol. We kijken met plezier terug op de samenwerking”. Bart Römer - De Nederlandse Filmacademie

De Gouden Gast gevonden

Met oog voor de behoefte aan nieuw leiderschap, passend bij deze tijd en alle ontwikkelingen in de culturele sector, hebben we uit die laatste 4 kandidaten uiteindelijk de Gouden Gast geselecteerd. Stéphanie Dekker start op 1 juli als nieuw zakelijk leider bij de Nederlandse Filmacademie. Met jarenlange ervaring binnen de film- en productiewereld was er snel een link gelegd met de Nederlandse Filmacademie. Onderwijs is volledig nieuw voor Stéphanie. Een hele nieuwe wereld om te ontdekken en van te leren. Haar ervaring binnen de zakelijke sector brengt een nieuw perspectief binnen de Nederlandse Filmacademie.

Over Gouden Gasten

Objectief werven binnen kunst en cultuur

Kunst en cultuur verbindt mensen met elkaar. Dat zien we ook tussen de professionals die samen werken in deze mooie sector. Wat we ook zien is dat vacatures nog te vaak ingevuld worden vanuit het bestaande netwerk. Hierdoor blijven getalenteerde kandidaten die een nieuw perspectief of een nieuw verhaal kunnen inbrengen aan de zijlijn. Als Gouden Gasten dragen we graag bij aan de eigenheid en diversiteit van het kunst- en cultuurdomein. Onze kandidaten vervullen graag een trekkersrol in de opgaven binnen kunst- en cultuur. Ze zorgen voor rust en overzicht en tonen eigenaarschap in strategische ontwikkeling en aansturing. Ze combineren inhoudelijke expertise met verandervermogen en sociale gevoeligheid en weten zich naadloos te bewegen tussen uitgangspunten en kaders en autonomie, makerschap en (artistieke) ruimte.

Waarom Gouden Gasten?

  • Meer dan 20 jaar ervaring in executive search
  • Gespecialiseerd leiderschap en verandering mede door ons zusje Goudvisie
  • Groot netwerk binnen én buiten de sector
  • Slimme tools die objectiviteit en kwaliteit van werving bevorderen
  • Gedreven om bij te dragen aan het maatschappelijk domein
  • Wij gaan voor nieuwe perspectieven en voor ‘minder van het zelfde’

Wie mogen wij voor jou vinden?

Wij bemiddelen (senior) management en stafposities binnen kunst en cultuur. Gouden Gasten die klaar staan om de kansen en opgaven van vandaag én morgen aan te pakken. Kennismaken met onze Gouden Gasten? Plan vandaag nog een vrijblijvende kennismaking.

 

Jayani Masthoff
contact
Albert Goldsteen
contact