Gouden Gasten Kunst en cultuur - goudengasten

Jouw interim en executive search partner binnen kunst en cultuur

Een nieuw perspectief op kunst en cultuur

Gouden Gasten is jouw interim en executive search partner gespecialiseerd in de kunst- en cultuursector. Zoek je tijdelijke of vaste invulling van staf, directie of senior managementposities? Als ervaren sparringpartner, adviseur en search specialist kennen wij de sector van binnenuit.

 

Gouden Gasten gaat voor maatschappelijke impact

Gouden Gasten biedt graag nieuwe perspectieven aan een sector die meer dan ooit in beweging is. Met ons diverse kandidatenbestand dragen we bij aan duurzaamheid, inclusiviteit en relevantie van kunst- en cultuursector.

We voelen ons het meeste verbonden met organisties die gaan voor maatschappelijke impact. Onderwijs en kunst- en cultuur vormt daarom een rode draad in ons klantportfolio.

Dit kenmerkt Gouden Gasten:

  • Transparant vanaf de start over proces, tijdspad en rolverdeling
  • Meer dan 20 jaar ervaring in interim- en executive search
  • Duurzame kwaliteitsverbetering van je selectieproces, ook op lange termijn

Nieuwsgierig naar onze aanpak en ons team?

Onze aanpak kenmerkt zich door:

Objectiviteit: tijdens het proces toetsen we steeds onbewuste vooroordelen en aannames. Minder van hetzelfde, daar gaan we voor.

Groot netwerk binnen cultuur en onderwijs: daardoor leveren we snel verassende kandidaten aan.

Slimme tools: onze teamspiegel, objectieve persona en onafhankelijke selectiecommissie helpen je om latere mismatches uit te sluiten.

Onze klanten over Gouden Gasten

Gouden Gasten begeleidde de Nederlandse Filmacademie in de wervingsprocedure voor Hoofd Bachelor, een vacature die we recent mochten invullen.

Albert Goldsteen, founder van Gouden Gasten, ging in gesprek met directeur Bart Römer en Hanneke Bloemendal, zakelijk leider van de Nederlandse Filmacademie.

 

De snelveranderende cultuursector vraagt een nieuwe wervingsaanpak

De kunst- en cultuursector is continu in beweging door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen hebben impact op zowel de makers als het publiek. Enkele ontwikkelingen die wij zien:

Digitalisering heeft enorm veel impact op de wijze waarop kunst en cultuur wordt gereproduceerd, geconsumeerd en verspreid en biedt veel mogelijkheden voor nieuwe vormen van interactie met het publiek.

Diversiteit en inclusie zorgt voor een sterk toegenomen aandacht voor meer representatie van minderheden en verschillende perspectieven in zowel de inhoud van kunstwerken als de samenstelling van het personeel in cultuurinstellingen. Zo blijft kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en relevant.

Netwerksamenwerking staat voor de instellings- en makersoverstijgende vormen van samenwerking die ontstaan om creatieve projecten te ontwikkelen en publiek te bereiken. Dit kan variëren van samenwerkingen tussen verschillende kunstvormen tot samenwerkingen tussen verschillende culturele organisaties.

Deze ontwikkelingen vraagt om nieuw leiderschap binnen de kunst- en cultuursector. En dat vereist dan weer een andere kijk op werving en selectie. Als executive search partner dragen we samen met onze klanten bij aan duurzaamheid, inclusiviteit en relevantie binnen de kunst- en cultuursector.

 

Waarom objectief werven binnen kunst en cultuur?

Kunst en cultuur verbindt mensen met elkaar. Dat zien we ook tussen de professionals die samen werken in deze mooie sector. Dat is een kracht, maar ook een risico bij vacatures.

Vacatures worden nog te vaak ingevuld vanuit het bestaande netwerk. Hierdoor blijven getalenteerde kandidaten die een nieuw perspectief of een nieuw verhaal kunnen inbrengen aan de zijlijn.

Streven naar een divers en inclusief personeelsbestand vraagt om meer objectiviteit in het wervingsproces.

Met onze bewezen methodes om de objectiviteit te bewaken in een wervingsproces, verwelkom je geschikte kandidaten van buiten die onbewuste comfortzone.

Zo profiteren kunst- en cultuurinstellingen van onze aanpak:

  • Het verbreden van het kandidatenbestand levert verrassende matches binnen en buiten het netwerk op.
  • Kandidaten die een nieuw perspectief inbrengen dragen bij aan verandering.
  • Duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van werving en selectie op langere termijn door gedegen inventarisatie van wervingsbehoefte en inzet van objectieve tools.

Inspiratie

Met ons in gesprek?

Zoek jij jouw Gouden Gast of heb je interesse om als kandidaat met ons samen te werken? We plannen graag een gesprek met je in.

Jayani Masthoff
contact
Albert Goldsteen
contact