Algemeen directeur (a.i.) - goudengasten
Vacatures

Algemeen directeur (a.i.)

Over de Academie voor Theater & Dans

De Academie voor Theater en Dans (ATD) is een opleidingsinstituut op hbo-niveau. De academie heeft elf bachelor-, drie master- en twee associate degree-opleidingen op het gebied van theater en dans. Alle opleidingen zijn verbonden met de beroepspraktijk, zowel nationaal als internationaal. De studenten worden opgeleid tot acteur, mimespeler, danser, choreograaf, theater- of dansdocent en tot regisseur, scenograaf, technisch ontwerper, inspiciënt, productieleider en creative producer.

De Academie voor Theater en Dans maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), waartoe ook de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst behoren.

Binnen de academie voeren we een hartstochtelijk gesprek over onze identiteit en koers. We betrekken het werkveld en de wereld daar zo veel mogelijk bij. Geïnspireerd door het motto ‘podiumkunsten in transitie’ stellen we ons de vraag wat een kunstschool in de 21ste eeuw moet zijn. Lees hier meer over de ATD en onze visie

Aanleiding vacature

In de periode november 22 – april 23 heeft een externe partij in opdracht van het College van Bestuur van de AHK een analyse uitgevoerd. Deze analyse betreft zowel de elementen die tot de ‘harde’ kant van de organisatie behoren (zoals de structuur), als de onderdelen die aan de ‘zachte’ kant toegeschreven kunnen worden (zoals de cultuur). Wat helder naar voren komt in de analyse is dat de ATD een organisatie in transitie is, met belangrijke opgaven op het gebied van structuur en cultuur.

De uitkomsten van de analyse raken aan diverse facetten van de organisatie, mede hierdoor is besloten om met een tweehoofdige directie verder te gaan en op zoek te gaan naar een interim algemeen directeur die deze transitie kan leiden.

De functie

Positie

De algemeen directeur is bevoegd en eindverantwoordelijk voor de ATD. De algemeen directeur werkt samen met de adjunct-directeur, de artistiek leiders van de opleidingen, het hoofd Bedrijfsvoering, het hoofd Onderwijs & Studentenwelzijn en de lector. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs is gedelegeerd aan de adjunct-directeur en de artistiek leiders van de verschillende opleidingen, onderverdeeld in drie domeinen: Dans, Theater en Masters. De masters en het lectoraat vormen samen de Graduate School, die wordt aangestuurd door de lector.

Profiel

De functie van algemeen directeur is een sleutelfunctie waarin het leidinggeven aan de transitie binnen de ATD centraal staat. Het betreft een interim-positie voor de duur van de transitie. Naar verwachting minimaal een jaar.

Je bent een zeer ervaren manager met veel expertise op het terrein van onderwijs en verandering. Je hebt veel ervaring in, en passie voor het leidinggeven aan autonome professionals en complexe transitieprocessen. Je zorgt voor een optimale vervlechting van het onderwijs en bedrijfsvoering en geeft in een complexe en veeleisende omgeving vorm aan structuur en cultuur, in lijn met de strategie.

In jouw rol vormen de analyse en de aanbevelingen die zijn opgesteld een belangrijk kader voor de opdracht die je meekrijgt gericht op het vormgeven aan een vernieuwde organisatorische koers en toekomst van de ATD. In de opdracht zal de focus liggen op het ontwikkelen van en kiezen voor een structuur waarbij de lijnen tussen de strategie, het artistieke, het onderwijs(beleid) en de bedrijfsmatige onderdelen beter en gelijkwaardiger met elkaar verbonden zijn op verschillende niveaus.

profiel Algemeen directeur ai

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Bevoegd en eindverantwoordelijk voor de gehele academie: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Verantwoordelijk voor de interne organisatie en de samenwerking, de ontwikkeling van strategie, visie, communicatie, personeelsbeleid, financiën en de samenhang binnen de ATD
 • Ontwerpt in samenspraak met de adjunct-directeur en het CvB een transitie- en veranderplan voor de ATD en geeft leiding aan de uitvoering van dit plan
 • Geeft richting aan professionele ontwikkeling van de medewerkers van de Academie en draagt zorg voor heldere rol- en taakverdeling
 • Borgt de bestaande (hoge) kwaliteit van de opleidingen en heeft aandacht voor onderwijsontwikkeling
 • Vertegenwoordigt de ATD binnen het strategisch overleg van de AHK en is samen met de adjunct- directeur het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe relaties
 • Vertegenwoordigt, samen met de adjunct-directeur, de Academie binnen en buiten de hogeschool.
 • Legt verantwoording af aan het College van Bestuur van de AHK

Expertise en ervaring

 • Je bent een zeer ervaren manager van professionals. Je hebt ervaring met het leiden van veranderprocessen op het gebied van structuur, cultuur en strategie binnen een organisatie van vergelijkbare complexiteit.
 • Je hebt ervaring met het vormgeven van processen gericht op het versterken van openheid, diversiteit en inclusiviteit
 • Je hebt ruime ervaring in het hoger (kunst)onderwijs, in het bijzonder met het vormgeven van complexe veranderprocessen. Je hebt bij voorkeur affiniteit met de wereld van theater, dans en/of (podium)kunsten

Jouw Persoonlijk profiel

 • Je weet sensitiviteit en duidelijkheid op uitstekende wijze te combineren in je omgang met je omgeving. Je hebt oprechte interesse in behoef ten, zorgen en feedback en je bent en blijft duidelijk over de kaders en de richting
 • Je verwoordt verwachtingen en doelen duidelijk en zorgt ervoor dat iedereen ze begrijpt
 • Je bent veranderkundig sterk en je kunt door heldere en verbindende communicatie professionals meenemen in een veranderingsproces
 • Je blijft kalm en doelgericht, zelfs in uitdagende situaties. Hierbij ben je hard op inhoud en zacht op proces en relatie.
 • Je ziet verandering als een kans voor groei en ontwikkeling. Je bent bereid om nieuwe ideeën en perspectieven te overwegen en past je aanpak aan wanneer dat nodig is
 • Je hebt een uitstekend ontwikkelde luistervaardigheid. Je neemt de tijd om naar anderen te luisteren en geeft hen ruimte om standpunten en ideeën te delen. Van hieruit neem je beslissingen en geef je richting

Informatie en sollicitatie

Het betreft een interim-positie voor de duur van de transitie. Naar verwachting minimaal een jaar.
De functie kan worden ingevuld in een dienstverband voor bepaalde tijd of op basis van een overeenkomst van opdracht.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil een diverse en inclusieve instelling zijn voor haar studenten én medewerkers. Ongeacht waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Bij ons is iedereen van harte welkom om te solliciteren.

De AHK laat zich in deze procedure bijstaan door Albert Goldsteen, partner bij Gouden Gasten | Executive Search & Interim management binnen Kunst & Cultuur.. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een reactie voorzien van een actueel cv te sturen aan albert@goudengasten.com. Voor nadere informatie kun je ook bellen met Albert op 06 – 81 80 42 20.

profiel Algemeen directeur ai

 

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.