Teamleider bovenbouw Havo bij Corderius - goudengasten
Vacatures

Teamleider bovenbouw Havo bij Corderius

Over Corderius

Het Corderius is een school met ruim 1800 leerlingen en 220 medewerkers. Leerlingen volgen op
onze school mavo-, havo- of vwo- onderwijs. Het Corderius College maakt onderdeel uit van Meerwegen Scholengroep en kent een directie, teamleiders, docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel.

Context

Voordat je verder leest, is het nuttig te weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Onze school is een plek waar je graag wil werken en waar collega’s zich voor lange termijn aan verbinden. We staan bekend als een school waar we tot het uiterste gaan voor onze leerlingen en we hebben een breed onderwijsaanbod waar we trots op zijn. Op het gebied van passend onderwijs hebben we een goede naam. Tegelijkertijd hebben we een roerige tijd achter de rug. Corona is achter de rug, maar de gevolgen zijn nog zichtbaar. Er zijn wisselingen geweest op vertrouwde posities in de school. We zijn zelf van mening dat leerlingen nog meer van ons onderwijs kunnen profiteren. Dit is uitgewerkt in een schoolplan waarmee we onze basis willen versterken. Daarmee bedoelen we voornamelijk ons pedagogisch en didactisch handelen. Om dit goed te kunnen doen hebben we besloten om onze structuur zo in te richten dat het de kans op goed onderwijs vergroot. We werken daarom met kleine teams die met veel mandaat verantwoordelijk zijn om het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Een flinke verandering in ons werken, we vinden dat uitdagend en spannend. We zoeken een teamleider die in dit proces een luisterend oor biedt en rust en duidelijkheid brengt. Een teamleider die de kwaliteiten van collega’s goed weet in te zetten.

Profiel

We zoeken nadrukkelijk een teamleider die zich voor langere tijd aan ons wil verbinden. De bovenbouw van het havo bestaat bij ons uit 2 teams van 8 á 10 collega’s. Voor deze 2 teams ben jij verantwoordelijk. In elk team is een procesbegeleider (docent) aanwezig die zorgt voor een optimale samenwerking in het team met als doel het waarmaken van de collectieve verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen die bij het team horen. Als teamleider ben je medeverantwoordelijk voor het Corderius als geheel. Samen met de andere leidinggevenden trek je daarin op. Er wordt ook van je verwacht dat je daar actief in participeert en brede schooltaken op je neemt.

Hieronder staan de belangrijkste taken van de teamleider. Schrik niet: we hebben het uitgebreid beschreven, maar je hoeft niet alles meteen te beheersen. Je moet wel de potentie hebben om een goede teamleider te kunnen worden. Hierin krijg je ondersteuning. Er wordt van je verwacht dat je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd of bereid bent die te volgen. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Wat wordt jouw opdracht

 • Je realiseert met het team het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen, conform onze doelstellingen uit het schoolplan 2022-2026. Het is belangrijk dat je achter de visie en doelen uit dit plan staat en dit vorm geeft in onderwijskundig leiderschap.
 • Je creëert en behoudt met het team een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor de ontwikkeling van leerlingen.
 • Je begeleidt jouw teams in de ontwikkeling van taakvolwassenheid.
 • Je bent medeverantwoordelijk en draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de teams, je geeft hiërarchisch leiding aan verschillende typen docenten en je verricht optioneel lesgevende taken met alle daarbij behorende werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zoals beschreven bij de functie docent LB.
 • Tevens ben je er verantwoordelijk voor dat leerlingenzaken goed worden uitgevoerd door de teams.

Wat ga je nog meer doen?

Als teamleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je vervult daarbij zelf een voorbeeldrol.

Je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt verbeterings- en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk.

Daarnaast draag je zorg voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor ondersteuning van het primaire proces. Op basis van systematische en cyclische informatieverzameling organiseer je ondersteuning en feedback aan docenten.

Tot slot anticipeer je op ontwikkelingen en zet je dit om in maatschappelijk ondernemend handelen. Je geeft doelbewust vorm aan verbinding en samenwerking met de omgeving, om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan de omgeving. Je creëert en benut netwerken, met het oog op kennisdeling en versterking van het onderwijs en de school als organisatie.

Wie ben jij?

 • Je hebt een sterk ontwikkeld probleemoplossend vermogen, hebt kennis van hoe leren werkt en baseert je daarbij op wat er vanuit onderwijsonderzoek bekend is.
 • Je ziet verbanden tussen de verschillende beleidsdomeinen, praktijken en structuren binnen de organisatie en je houdt rekening met het langetermijneffect en de bijeffecten van de genomen beslissingen.
 • Je bent emotioneel sensitief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je voelt een morele verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen, medewerkers en jezelf. Vanuit jouw morele kompas kun je verbindingen leggen met anderen en omgaan met ethische dilemma’s.
 • Je bent je bewust van waarden en ethische perspectieven in relatie tot je eigen handelen, werkwijzen in de school en kenmerken van de organisatie en kunt hierop reflecteren.
 • Je bent in staat om gebeurtenissen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en verbindingen te leggen over de verschillen heen.
 • Je legt verantwoording af aan de rector en werkt binnen de centrale kaders van het vestigingsbeleid en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern aangeboden. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

Arbeidsvoorwaarden

Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie (schaal 12). Naast een salaris, dat conform de CAO VO wordt bepaald, ontvang je:

 • een laptop en telefoonvergoeding;
 • 8,33% eindejaarsuitkering;
 • 8% vakantietoeslag;
 • mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een prima pensioenregeling (ABP).

Het Corderius zit tegenover een park (fijn in de pauze), we hebben een gezonde kantine en er heerst een prettig leer-en werkklimaat! Ook hebben we onze eigen Corderius Academie zodat je aan je ontwikkeling kunt werken.

Informatie en sollicitatie

Corderius wil een diverse en inclusieve instelling zijn. Ongeacht waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Bij ons is iedereen van harte welkom om te solliciteren. Kandidaten die denken een nieuw perspectief toe te voegen aan onze organisatie nodigen wij in het bijzonder van harte uit om te solliciteren. 

Corderius laat zich in deze procedure bijstaan door Gouden Gasten | Executive Search & Interim Management binnen Onderwijs en Kunst & Cultuur. Sluitingsdatum voor sollicitaties is 21 maart 2024. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ezra den Broeder, search consultant, via ezra@goudengasten.com of 06 82 50 26 46.

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.