Teamleider Passend Onderwijs bij Corderius - goudengasten
Vacatures

Teamleider Passend Onderwijs bij Corderius

Over Corderius

Het Corderius is een school met 1800 leerlingen en 220 medewerkers. Leerlingen volgen op onze school mavo-, havo- of vwo- onderwijs. Onze school staat in de regio bekend als een school waar goed vorm wordt gegeven aan passend onderwijs. We bieden allerlei verschillende vormen van ondersteuning aan onze leerlingen en hebben daarvoor veel expertise in huis. We zijn trots op de kwaliteit die we leveren. Voor de komende jaren is ons doel om de basisondersteuning stap voor stap te versterken, zodat we leerlingen zo veel mogelijk in de klas passend onderwijs kunnen geven.

Om dat te bereiken gaat het ondersteuningsteam zich meer toespitsen op het coördineren van de ondersteuning en het vergroten van de expertise van docenten en teams. Op dit moment hebben de leden van het ondersteuningsteam verschillende leidinggevenden.

Om als team en als school stappen te maken in onze ontwikkeling hebben we besloten om passend onderwijs in de hand van 1 leidinggevende te leggen die deze ontwikkelingen aanstuurt. Om die reden zoeken wij een teamleider passend onderwijs.

Wat wordt jouw opdracht?

Je realiseert met het team goede ondersteuning in de school, zodat het best mogelijke passend onderwijs aan onze leerlingen kan worden gegeven, conform onze doelstellingen uit het schoolplan 2022-2026. Het is belangrijk dat je achter de visie en doelen uit dit plan staat en dit vorm geeft in onderwijskundig leiderschap.

Jij wordt de kartrekker binnen onze school wat betreft de ontwikkeling van passend onderwijs. De verantwoordelijkheid deel je met andere leidinggevenden.

Je geeft leiding aan het ondersteuningsteam bestaande uit orthopedagogen en een schoolpsycholoog en begeleidt hen in de ontwikkeling van taakvolwassenheid. Je geeft leiding aan docenten, gericht op hun aandeel in de leerlingondersteuning. Daarnaast geef je leiding aan een aantal pedagogisch onderwijsassistenten die zich o.a. met leerlingenverzuim bezig houden.

Wat ga je nog meer doen?

Als teamleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je vervult daarbij zelf een voorbeeldrol.

Je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt ondersteuningsprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk.

Tot slot anticipeer je op ontwikkelingen en zet je dit om in maatschappelijk ondernemend handelen. Je geeft doelbewust vorm aan verbinding en samenwerking met de omgeving om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan de omgeving. Je creëert en benut netwerken, met het oog op kennisdeling en versterking van het onderwijs en de school als organisatie.

Wie ben jij?

 • Je hebt een sterk ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Ook heb je kennis van passend
  onderwijs, inclusief onderwijs en hoe leren werkt én baseer je je daarbij op wat er vanuit
  onderwijsonderzoek bekend is.
 • Je ziet verbanden tussen de verschillende beleidsdomeinen, praktijken en structuren binnen de organisatie en je houdt rekening met het langetermijneffect en de bijeffecten van de genomen beslissingen.
 • Je bent emotioneel sensitief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je voelt een morele verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen, medewerkers en jezelf. Vanuit jouw morele kompas kun je verbindingen leggen met anderen en omgaan met ethische dilemma’s.
 • Je bent je bewust van waarden en ethische perspectieven in relatie tot je eigen handelen, werkwijzen in de school en kenmerken van de organisatie en kunt hierop reflecteren.

Kom je bij ons in dienst? Dan…

 • …..kom je werken op een school met een sterk pedagogisch klimaat.
 • …..maak je leerlingen enthousiast met jouw enerverende lessen.
 • …. kom je terecht in een gezellig, ervaren en divers team, waar iedereen elkaar helpt en de betrokkenheid groot is. Onze overleg-lijnen zijn kort en we kijken vooral naar de mogelijkheden van de leerling. Iedere leerling heeft talent!
 • …..kan je opleidingen en trainingen volgen via onze eigen Corderius Academie.

Het Corderius zit tegenover een park (fijn in de pauze), we hebben een gezonde kantine en er heerst een prettig leer-en werkklimaat! Ook hebben we onze eigen Corderius Academie zodat je aan je ontwikkeling kunt werken.

Arbeidsvoorwaarden

Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie (schaal 12). Naast een salaris, dat conform de CAO VO
wordt bepaald, ontvang je:

 • een laptop en telefoonvergoeding;
 • 8,33% eindejaarsuitkering;
 • 8% vakantietoeslag;
 • mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een prima pensioenregeling (ABP).

Informatie en sollicitatie

Corderius wil een diverse en inclusieve instelling zijn. Ongeacht waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Bij ons is iedereen van harte welkom om te solliciteren. Kandidaten die denken een nieuw perspectief toe te voegen aan onze organisatie nodigen wij in het bijzonder van harte uit om te solliciteren.

Corderius laat zich in deze procedure bijstaan door Gouden Gasten | Executive Search & Interim Management binnen Onderwijs, Kunst & Cultuur. Sluitingsdatum voor sollicitaties is 21 maart 2024. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ezra den Broeder, search consultant, via ezra@goudengasten.com of 06 82 50 26 46.

 

ezra@goudengasten.com

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.