Zakelijk Leider voor de Nederlandse Filmacademie - goudengasten
Vacatures

Zakelijk Leider

Over de Nederlandse Filmacademie

De Nederlandse Filmacademie is de enige specialistische hbo-opleiding in Nederland die zich volledig richt op het gehele vakgebied van film. Op de Filmacademie word je binnen je eigen afstudeerrichting opgeleid tot toonaangevende en ondernemende professional in het filmvak. De Filmacademie biedt naast de hbo-opleiding met negen afstudeerrichtingen op bachelorniveau ook een tweejarige onderzoeksgerichte masteropleiding. De academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), die verder bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

De missie van de Nederlandse Filmacademie is om studenten op te leiden tot vakbekwame en zelfbewuste filmprofessionals die nationaal en internationaal op het hoogste niveau werken en samenwerken. Het vertellen van betekenisvolle verhalen vanuit de traditionele filmvertelling als bron, in combinatie met een hoog niveau van artisticiteit en ambachtelijkheid, is het leidende principe bij het onderwijsprogramma. De visie van de academie is om een internationaal toonaangevende filmopleiding te zijn die uniek is in Nederland en bepalend is voor de Nederlandse film- en mediacultuur.

Enkele opgaven

Het onderwijs op de Filmacademie is niet primair gericht op kennisoverdracht, maar centraal gericht op de ontwikkeling van de student. Waarbij gezegd moet worden dat voor de Filmacademie vakmanschap en artisticiteit twee onlosmakelijk en innig verweven grootheden zijn. Het één kan niet bestaan zonder het ander.

De opgaven voor de Filmacademie zijn als volgt te schetsen:

 • Studenten gelegenheid bieden om dat te ontwikkelen wat zij in zich hebben.
 • Studenten opleiden tot filmmakers die betekenisvolle verhalen kunnen vertellen voor elk mogelijk of gewenst platform.
 • Een diverse en inclusieve academie zijn voor studenten en medewerkers.

De Zakelijk Leider vervult een belangrijke rol in de realisatie van deze opgaven. Als ‘zakelijk geweten’ van de Academie zorg je voor rust en overzicht in de bedrijfsvoering en ben je medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en aansturing van de Filmacademie.

Over de functie

De functie van Zakelijk Leider is een sleutelfunctie met strategische impact. Je bent een algemeen manager die financieel sterk onderlegd is met ruime ervaring in, en passie voor het leidinggeven aan autonome professionals. Als ‘zakelijk geweten’ van de Filmacademie maak je inhoudelijke ambities mogelijk vanuit een sterk ontwikkeld strategisch denkkader. Je zorgt voor optimale vervlechting van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Je combineert financieel inzicht met sociale gevoeligheid en weet je zo naadloos te bewegen tussen uitgangspunten en kaders enerzijds en autonomie en (artistieke) ruimte anderzijds.  Je koppelt de inhoudelijke uitgangspunten vanuit het onderwijs aan een visie op jouw specifieke en op organisatie brede beleidsterreinen.

Zo draag je er aan bij dat de opleidingen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van vakmanschap en artisticiteit en dat studenten opgeleid worden tot filmmakers die betekenisvolle verhalen kunnen vertellen voor elk mogelijk of gewenst platform.

Uitgebreid wervingsprofiel Zakelijk Leider

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Als zakelijk leider bij de Filmacademie ben je verantwoordelijk voor het geheel van het zakelijk beleid, financiën en bedrijfsvoering, en je zorgt voor optimale vervlechting van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan autonome professionals en combineert financieel inzicht met sociale gevoeligheid.

 • Je bent verantwoordelijk voor het geheel van het zakelijk beleid, financiën en bedrijfsvoering
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en sturing van de Filmacademie. Je bent lid van het managementteam, dat verder bestaat uit de directeur, het hoofd bachelor, het hoofd master en de lector.
 • Je bent, met de directeur en het hoofd bachelor, aanspreekpunt voor de dagelijkse aansturing van de Filmacademie.
 • Je geeft leiding aan de leidinggevenden van de algemeen ondersteunende diensten.
 • Je zet je samen met de directeur in voor de verdere ontwikkeling van de VR Academy.
 • Regulier overleg en afstemming met diverse gremia over procedurele en inhoudelijke zaken waaronder het bachelor overleg, de academieraad/opleidingscommissie, het platform diversiteit en inclusie en de ondersteunende afdelingen van het Servicebureau van de AHK.
 • Je legt verantwoording af aan de directeur. Je werkt nauw samen met de financieel administrateur, de controller van de academie en concerncontrol van de AHK.

Arbeidsvoorwaarden

De Filmacademie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in het centrum van Amsterdam. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de hbo-cao. De functie is gewaardeerd in functieschaal 13 (minimaal € 5.401 en maximaal € 6.579 bruto per maand bij een volledige aanstelling).. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een dienstverband van 0,8 – 1.0 fte.

De Filmacademie biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ABP-pensioenregeling, een ruime vakantieregeling, een reiskostenvergoeding en studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Mocht jij in dienst treden, dan vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding. De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Informatie en sollicitatie

De Filmacademie laat zich in deze procedure bijstaan door Albert Goldsteen, partner bij werving- en selectiebureau Gouden Gasten. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een reactie voorzien van een actueel cv te sturen aan albert@goudengasten.com. Voor nadere informatie kun je ook bellen met Albert op 06 – 81 80 42 20.

 • Je kunt solliciteren tot en met 1 februari 2023
 • De eerste gespreksronde vindt plaats in week 6 en 7 van 2023
 • Tweede en derde gespreksronden vinden plaats in week 8 t/m 10.
 • Als laatste stap vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats

Solliciteer direct hieronder.
Meer informatie over de functie vind je in het uitgebreide profiel.

 

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.