Directeur Nederlandse Filmacademie (hij/zij/hen) - goudengasten
Vacatures

Directeur Nederlandse Filmacademie (hij/zij/hen)

Over de Nederlandse Filmacademie

De Nederlandse Filmacademie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) die met zo’n 1.000 gedreven medewerkers ruim 3.000 studenten opleidt en die naast de Filmacademie bestaat uit de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Breitner Academie, de Reinwardt Academie, de Academie voor Theater en Dans en het Servicebureau.

De AHK kent een strategisch overleg, dat onder leiding van het College van Bestuur (cvb) hogeschoolbreed beleid initieert en beleidsvormings- en beleidsuitvoeringsprocessen aanstuurt. De directeur van de Nederlandse Filmacademie maakt samen met de directeuren van de andere academies en de directeur van het Servicebureau deel uit van dit strategisch overleg (SO).

Uitgebreid wervingsprofiel Directeur NFA

Profiel

Je wordt de directeur van de Nederlandse Filmacademie en bent verantwoordelijk voor de positionering van de academie in een snel ontwikkelend filmlandschap zowel nationaal als internationaal. Bij gesprekken over ontwikkelingen in dit filmlandschap heb jij een ‘natuurlijke plek’ aan tafel.

Je ziet en ervaart de urgentie van grote maatschappelijke vraagstukken en bent gedreven om alle verhalen ruimte en een plek te geven. Je geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe strategie voor de periode 2024 – 2028. Je houdt overzicht, stuurt aan en geeft ruimte aan gedeeld leiderschap. Je creëert beweging door anderen te motiveren en te inspireren tot actie én door je vermogen om verandering te initiëren. Je stimuleert groei door continue aandacht te hebben voor ontwikkeling van mensen, teams en studenten om samenwerking aan te moedigen op alle niveaus.

Je hebt voeling en verbinding met (maatschappelijke) thema’s die actueel zijn en die de studenten bezighouden. Je draagt zorg voor een veilige, inclusieve en prettige omgeving voor studenten en medewerkers. Je creëert een werkende studieomgeving waarin ze gezien worden en je aandachtig let op werkdruk en mentaal welzijn. Je draagt bij aan een krachtige horizontale verbinding met je collega-directeuren van andere academies, waarin je samenwerkt aan academie-overstijgende strategische thema’s van de AHK.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van een vernieuwend en toekomstbestendig beleidsplan voor de periode 2024 – 2028. Hierin laat je je inspireren door zowel interne als externe perspectieven. 
 • Als ‘het gezicht’ van de academie ben je verantwoordelijk voor de interne en externe positionering van de academie. Je ontwikkelt nieuwe en onderhoudt bestaande samenwerkingsrelaties met interne en externe samenwerkingspartners en stakeholders, zoals professionals in de film- en audiovisuele sector, kunst- en cultuurinstellingen, het college van bestuur van de AHK en directeuren van andere academies.
 • Je borgt de bestaande (hoge) kwaliteit van de opleidingen en onderzoekt samen met professionals en het werkveld wat nodig is voor het onderwijs van morgen.
 • Je bent leidinggevende en sparringpartner van MT-leden, stafleden en gesprekspartner van de Academieraad en Opleidingscommissie. Je geeft vorm aan de doorontwikkeling en positionering van het vernieuwde Management Team. 
 • Je bent verantwoordelijk voor een prettige, veilige en inclusieve omgeving voor studenten en medewerkers. 
 • Je geeft richting aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers van de academie en draagt zorg voor een heldere rol- en taakverdeling, met bijbehorende mandaten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele academie: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 
 • Je draagt zorg voor een gezond financieel beleid en klimaat op de academie, binnen een sluitende begroting en daarbij passende formatie.
 • Je legt verantwoording af aan het college van bestuur van de AHK.

Expertise en ervaring

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring als directeur of manager, bij voorkeur binnen de film en audiovisuele sector. 
 • Je hebt ervaring met het vormgeven van processen gericht op het versterken van openheid, diversiteit en inclusiviteit. 
 • Je hebt kennis van en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering.
 • Je hebt ervaring met het initiëren en leiden van complexe veranderprocessen gericht op professionalisering en strategische (her)positionering. 

Uitgebreid wervingsprofiel Directeur NFA

Jouw persoonlijk profiel

 • Je bent een gedreven en motiverende leider die moeiteloos de rol van hét gezicht van een organisatie vervult. 
 • Je hebt grote affiniteit met film en kunst in alle vormen. 
 • Je hebt een vooruitstrevende visie op hedendaags onderwijs in relatie tot de beroepspraktijk.
 • Je hebt het vermogen tot initiëren en begeleiden van verandering; je bent niet alleen de initiator of katalysator van verandering, maar hebt ook het geduld om verandering tot stand te laten komen. 
 • Je creëert ruimte in de dagelijkse hectiek, om samen te reflecteren en te werken aan innovatie en vernieuwing. 
 • Je bent besluitvaardig en hebt het vermogen om scenario’s af te wegen en heldere keuzes te maken. Hierbij houd je rekening met de financiële kaders. 
 • Je stuurt aan, hebt overzicht en je geeft ruimte aan het leiderschap van anderen.
 • Je hebt oprechte interesse in behoeften, zorgen en feedback van andere partijen maar blijft duidelijk over de kaders en de richting.
 • Je weet sensitiviteit en duidelijkheid op uitstekende wijze te combineren in de omgang met je omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een aanstelling volgens de cao-hbo (schaal 15). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een dienstverband van 0.8 – 1.0 fte. 

In eerste instantie betreft dit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar met de intentie deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitgebreid wervingsprofiel Directeur NFA

Informatie en sollicitatie

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil een diverse en inclusieve hogeschool zijn voor studenten en medewerkers. Ongeacht waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Bij ons is iedereen van harte welkom om te solliciteren. 

De AHK laat zich in deze procedure bijstaan door executive searchbureau Gouden Gasten. Je kunt solliciteren door je reactie in onderstaand formulier achter te laten. Sluitingsdatum voor sollicitaties is 19 januari 2024. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Albert Goldsteen, partner bij Gouden Gasten, via albert@goudengasten.com of 06 81 80 42 20.

 

 

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.