Directeur Zakelijk voor Eye Filmmuseum (m/v/x) - goudengasten
Vacatures

Directeur Zakelijk voor Eye Filmmuseum (m/v/x)

Over Eye Filmmuseum

Eye is het enige filmmuseum van Nederland. Wij zijn schatbewaarder, pionier en gids in de wereld van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye heeft een internationale collectie van meer dan 55.000 films. We maken toonaangevende tentoonstellingen over film en beeldende kunst en presenteren filmprogramma’s in vier zalen. We vieren de rijkdom van film in de volle breedte. Eye heeft een sterke (internationale) positie en reputatie. Eye Filmmuseum is een open, informele en op samenwerking gerichte plek met een iconisch gebouw in dynamisch Amsterdam-Noord en haar state-of-the-art Collectiecentrum op loopafstand. Bij Eye werken ca 185 medewerkers. Sinds april 2023 is de horeca van Eye ook in eigen beheer. Bij Eye Horeca BV werken ca. 40 medewerkers.

De directie van Eye Filmmuseum bestaat uit de algemeen directeur/bestuurder en de directeur Collectie en de directeur Zakelijk. Beide directeuren leggen verantwoording af aan de algemeen directeur.

Uitgebreid wervingsprofiel

Profiel

De functie van directeur zakelijk is een brugfunctie tussen film en zakelijke strategie. Je bent een ervaren people manager met ruime ervaring in en passie voor het leidinggeven aan creatieve professionals. Je stuurt de dagelijkse operatie aan en je maakt inhoudelijke ambities mogelijk vanuit een sterk ontwikkeld strategisch denkkader. Je bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de organisatie en ontwikkelt nieuwe en toekomstgerichte verdienmodellen. Hierbij laat je je inspireren door perspectieven van binnen en buiten. 

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de zakelijke strategieën die de missie van Eye ondersteunen, en voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en de interne organisatie. Je geeft leiding aan de sector Bedrijfsvoering, die uit ongeveer 80 medewerkers bestaat. Zij zijn werkzaam bij de afdelingen P&O, financiële administratie, facilitaire zaken, publieksservice, operations, development, sales & events, de Eye shop en de Eye Horeca BV.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft leiding aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het geheel van zakelijk beleid, financiën en bedrijfsvoering.
 • Je draagt zorg voor continuering van bestaande subsidies en bijdragen van fondsen en partners en je ontwikkelt nieuwe verdienmodellen.
 • Je ontwikkelt nieuwe en onderhoudt bestaande samenwerkingsrelaties met interne en externe samenwerkingspartners en stakeholders, zoals OCW, AFK, en de accountant.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid, het diversiteit & inclusie beleid, het voldoen aan de culturele gedragscodes, het inkoopbeleid, de technische infrastructuur, de financiële verantwoording en het risicomanagement.
 • Je geeft richting aan de professionele ontwikkeling medewerkers en organisatie en draagt zorg voor een heldere rol- en taakverdeling, met bijbehorende mandaten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor (door)ontwikkeling van het horecaconcept van Eye.
 • Je draagt zorg voor een gezond financieel beleid en klimaat binnen Eye, binnen een sluitende begroting en daarbij passende formatie. Je neemt de medewerkers van Eye regelmatig mee in de voortgang op financieel gebied.
 • Je bent lid van het directieteam, dat verder bestaat uit de algemeen directeur bestuurder en de directeur Collectie. Binnen dit team ben je medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en sturing. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur.

Expertise en ervaring

 • Je hebt ruime ervaring als directeur of manager van creatieve professionals, bij voorkeur binnen de non-profit sector en/of een instelling met een publieke functie.
 • Je hebt ervaring met het initiëren en leiden van complexe veranderprocessen gericht op professionalisering, organisatieontwikkeling en strategische (her)positionering.
 • Je hebt kennis van en inzicht in bedrijfskundige principes, financiële bedrijfsvoering en fondsenwerving.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met kunst en cultuur en diversiteit en inclusie.

Uitgebreid wervingsprofiel

Jouw persoonlijk profiel

 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht en hebt het vermogen om scenario’s af te wegen en heldere keuzes te maken. Hierbij houd je rekening met de financiële kaders en de (strategische) doelstellingen.
 • Je bent een gedreven, positieve en motiverende leider die over de sociale vaardigheden beschikt om het museum extern te vertegenwoordigen en effectief met sponsors, fondsen, en andere stakeholders om te gaan.
 • Je pakt moeiteloos het podium om medewerkers en/of externe stakeholders mee te nemen in ontwikkelingen.
 • Je beschikt over een relevant netwerk binnen en buiten de kunst & cultuur sector en bent bereid dit in te brengen.
 • Je schakelt makkelijk op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie, hierbij maak je gebruik van humor en relativeringsvermogen.
 • Je hebt het vermogen om out-of-the-box te denken en te komen met nieuwe perspectieven en oplossingsrichtingen.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een aanstelling volgens de cao-musea (schaal 15). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een fulltime dienstverband.

Informatie en sollicitatie

Eye Filmmuseum wil een diverse en inclusieve instelling zijn. Ongeacht waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Bij ons is iedereen van harte welkom om te solliciteren. Kandidaten die denken een nieuw perspectief toe te voegen aan onze organisatie nodigen wij in het bijzonder van harte uit om te solliciteren. 

Eye Filmmuseum laat zich in deze procedure bijstaan door Gouden Gasten Executive Search & Interim Management binnen Kunst & Cultuur. Je kunt solliciteren middels onderstaand formulier. Sluitingsdatum voor sollicitaties is 16 januari 2024. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Albert Goldsteen, partner bij Gouden Gasten, via albert@goudengasten.com of 06 81 80 42 20.

 

 

Solliciteer direct

 • Hidden
  Max. file size: 64 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.