Blogs

7 eigenschappen van nieuw leiderschap binnen de kunst- en cultuursector

Maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen hebben de kunst- en cultuursector de laatste jaren in een stroomversnelling gebracht. Ondanks de krimpende financiële middelen biedt deze evolutie juist een speelveld vol mogelijkheden, waarin innovatie, creativiteit en ondernemerschap floreren. Het is een tijd van nieuwe kansen en uitdagingen voor de sector, en dat vraagt om visionaire leiders die het voortouw nemen naar een succesvolle toekomst. In dit blog benoemen we zeven essentiële eigenschappen voor het nieuwe leiderschap in de culturele sector.

1. Creativiteit

De sector is een broeinest van originele en vernieuwende ideeën. Als nieuwe leider ben je in staat om deze zelf te bedenken en om te zetten in concrete projecten en producties. Behalve dat, ben je ook creatief in het bedenken van oplossingen en verbeteringen van de huidige werkwijze. Wie creatief is, legt razendsnel verbindingen en ontdekt originele crossovers.

2. Samenwerking

Samenwerking is cruciaal voor de toekomst van de kunst- en cultuursector. Door het contact met andere instellingen en makers te zoeken en de krachten te bundelen, ontstaan er creatieve projecten en bereik je een breder publiek. Dit kan variëren van samenwerkingen tussen verschillende kunstvormen tot samenwerkingen tussen verschillende culturele organisaties. Nieuwe leiders zoeken steeds nieuwe contacten en leggen nieuwe verbindingen met andere organisaties, kunstenaars en publiek.

3. Zakelijk

Naast de ruimte die je als leider moet geven aan het makerschap en het artistieke creatieproces, vraagt leiderschap binnen kunst en cultuur ook om zakelijkheid. Bijvoorbeeld om financiële kaders te bepalen en een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Specifiek binnen kunst en cultuur is hierbij een nuance nodig. De zakelijkheid mag niet ten koste gaan van de artistieke kwaliteit en ambities van de instelling of organisatie. Integendeel, een gezonde zakelijke benadering draagt juist bij aan het realiseren van artistieke ambities.

4. Inclusiviteit

Nieuwe leiders streven naar een inclusieve en diverse sector waarin iedereen zich thuis voelt. Dat betekent concreet dat ze ervoor zorgen dat hun instelling toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven en stemmen. Een inclusieve werving en selectie waarbij onbewuste vooroordelen getoetst worden valt hier bijvoorbeeld onder.

5. Ondernemerschap

Nieuwe leiders moeten in staat zijn om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en om de sector te laten groeien. Dit betekent dat ze creatief moeten zijn in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en in het aantrekken van publiek en sponsoren. Zij weten een slimme marketingstrategie toe te passen, spelen in op de vraag van het publiek en laten nergens kansen liggen.

6. Digitale vaardigheden

De leiders die in staat zijn om digitale mogelijkheden te benutten, kunnen de sector hiermee laten groeien. Dit betekent dat ze op de hoogte zijn van nieuwe technologische ontwikkelingen en hierop kunnen inspelen. Kunst produceren met AI of thuis een museum bezoeken door middel van een VR-bril? De mogelijkheden zijn onbeperkt. Nieuwe leiders vinden nieuwe manieren om kunst en cultuur te presenteren en te produceren.

7. Interdisciplinariteit

Nieuwe leiders in de kunst- en cultuursector zijn in staat om samen te werken met professionals uit andere disciplines en om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Ze werken aan de ontwikkeling van nieuwe interdisciplinaire projecten en initiatieven die de grenzen tussen kunst en andere disciplines vervagen.

Benieuwd naar het nieuwe leiderschap voor jouw culturele instelling?

Nieuw leiderschap vraagt ook om een nieuwe en frisse kijk op werving. Executive Search specialist Gouden Gasten kent kunst & cultuur van binnenuit en is gespecialiseerd in nieuw leiderschap. Gouden Gasten biedt graag nieuwe perspectieven aan een sector die meer dan ooit in beweging is. Met ons diverse kandidatenbestand dragen we bij aan duurzaamheid, inclusiviteit en relevantie van kunst- en cultuursector.

We zien dat steeds meer executive rollen uit de profit sector de overstap maken naar sectoren met meer maatschappelijke draagkracht. Daarom rijkt ons netwerk ver buiten de kunst- en cultuursector. Zo brengen we geheel nieuwe perspectieven voor kunst en cultuur met ons mee.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

Delen via: