Bart Römer en Hanneke Bloemendal

Nederlandse Filmacademie

'Alle verhalen die er zijn, moeten verteld kunnen worden'

Werkgevers dromen er vast van: je hebt 80 vacatures en je krijgt meer dan 500 sollicitaties van enorm gedreven kandidaten. Dat is precies wat de Nederlandse Filmacademie ieder studiejaar meemaakt: de kunstopleiding moet streng selecteren uit het grote aantal aanmeldingen. Hoe komen ze tot hun selectie? En hoe zorgen ze ervoor dat er zo veel mogelijk perspectieven en manieren van kijken vertegenwoordigd zijn? Onlangs mocht Gouden Gasten de Nederlandse Filmacademie helpen met het invullen van de functie Hoofd Bachelor. Onze founder Albert Goldsteeen ging in gesprek met directeur Bart Römer en Hanneke Bloemendaal, zakelijk leider en hoofd financiën en faciliteiten van de Nederlandse Filmacademie.

Introduceer jullie opleiding: wat doet de Filmacademie?

Jullie zeggen: het is belangrijk dat alle perspectieven een plaats krijgen, dat alle verhalen verteld kunnen worden. Hoe bevorder je dat?

Bart: ‘Voor mij was het een sleutelmoment toen we besloten: wij leiden verhalenvertellers op. Verhalen vertellen is belangrijk: het geeft ontspanning, verbinding, troost. Maar als je kijkt naar Nederlandse filmindustrie, dan zie je dat niet alle verhalen verteld worden. Niet alle talent vindt zijn plek. Wij zijn de eerste en voornaamste schakel in de opleiding van talent in de filmindustrie, dus voor ons ligt er een heel grote opdracht. Dat zijn we in beleid gaan gieten: hoe doen we dat? Daarmee hebben we de eerste stap gezet: er ontbreekt iets in het palet aan verhalen en wij zijn medeverantwoordelijk om daaraan iets te veranderen. ‘In Nederland zijn we gewend om te kijken vanuit een eurocentrisch perspectief. Er moet ook ruimte zijn voor het perspectief van andere mensen die hier wonen, die hun eigen verhaal willen vertellen. Het één verdringt het ander niet, het moet naast elkaar kunnen bestaan en het moet verweven met elkaar bestaan.’

“Als je wilt dat talent zich kan ontwikkelen, dan moet dat talent ook voorbeelden krijgen en waar ze aan kunnen relateren. Dat betekent dat je niet alleen maar praat over Hollywoodfilms met witte sterren, terwijl je een klas hebt met daarin studenten van kleur. Mensen moeten zich kunnen herkennen om houvast te vinden en een stap te durven zetten in hun ontwikkeling.’ 

'Als je wilt dat talent zich kan ontwikkelen, dan moet dat talent ook voorbeelden krijgen waar ze aan kunnen relateren'.

De Filmacademie werft studenten heel zorgvuldig. Als je dat doortrekt naar hoe jullie medewerkers werven, wat is daarbij belangrijk?

Bart: ‘Het is voor ons lang een vraagstuk geweest: hoe krijgen we medewerkers die niet alleen alles weten van hun eigen expertise, maar die ook thuis zijn in didactiek? Daar hebben wij ongelooflijke progressie in geboekt. In het wervingstraject voor een Hoofd Bachelor zijn jullie met de studieleiders in gesprek gegaan. Daaruit kwam onder andere naar voren dat onderkenning en ontwikkeling van de didactische kwaliteit en begrip voor makerschap belangrijk zijn voor die functie. Nu hebben we een nieuw Hoofd Bachelor aangetrokken die ons soort organisaties kent, snapt waar we mee bezig zijn, maar zelf een stapje verder weg staat bij de kern van film maken. Zo werken we eraan om dat didactisch kader steviger neer te zetten. Dat is een ontwikkeling van jaren: de balans vinden tussen vakspecialisten inzetten en goed onderwijs geven.’

Hanneke: ‘Het heeft ook goed gewerkt dat we er in het selectieproces bewust voor gekozen hebben om verschillende perspectieven aan tafel te hebben en. De selectiecommissie breed op te zetten. Door die inclusieve opzet kom je tot een afgewogen keuze die door iedereen gedragen wordt. Gouden Gasten heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. We kijken dan ook met plezier terug op de samenwerking’.

De aanpak van Gouden Gasten bij de Nederlandse Filmacademie

Gouden Gasten begeleidde de Nederlandse Filmacademie in hun zoektocht naar een Hoofd Bachelor. Wij werken in onze procedures met een wervingsaanpak die de klant vanaf de start inzicht geeft in het proces én veel ruimte geeft aan hun unieke behoeftes. 

Voor de Filmacademie betekende dit onder andere dat er een brede selectiecommissie werd samengesteld om zoveel mogelijk perspectieven te betrekken. In deze procedure waren we op zoek naar een kandidaat die zowel didactisch en onderwijskundig is onderlegd alsook het ‘makerschap’ van binnenuit begrijpt. Onze searchers stonden daarom vanaf de start in nauwe verbinding met de Filmacademie om het zoekprofiel zo scherp mogelijk te maken. Zo konden we een zeer diverse longlist voorstellen. Vervolgens ging de selectiecommissie in meerdere rondes met de kandidaten in gesprek. De selectiecommissie van de Filmacademie werd begeleid door Albert Goldsteen (Partner bij Gouden Gasten), om zo een zo objectief mogelijke selectieprocedure te waarborgen.

Nieuwsgierig naar hoe je jouw werving- en selectieproces inclusiever kunt maken, of zoek je ondersteuning bij een in te vullen vacature?

Delen via: