Blogs

Wat is inclusief werven?

Inclusief werven gaat voorbij aan al onze verschillen 

Dit wil toch iedereen: een inclusieve organisatie waar alle medewerkers, ongeacht hun verschillen zichzelf kunnen zijn. Waar iedereen met elkaar en met de organisatie verbonden is, gelijkwaardig is en dezelfde kansen krijgt. Dat betekent dat we in het wervingsproces al anders moeten denken. Adviseur Marlon Kroon geeft antwoord op de vraag ‘wat is inclusief werven?’ in dit blog

Je legt het gewicht meer op wie de kandidaten zijn versus welke ervaring zij meebrengen, aldus Marlon. Inclusief werven gaat voorbij aan alle verschillen tussen mensen. Daarmee bedoelen we niet alleen verschillen in nationaliteit, etnische achtergrond of huidskleur. Dit gaat onder andere ook over verschillen in opleidingsniveau, geslacht, geloofsovertuiging, seksualiteit, leeftijd of fysieke uitdaging. Zichtbaar en onzichtbaar.

Inclusief werven? Dat deden we toch altijd al? 

“Discriminatie is al heel lang verboden, dus natuurlijk werven wij inclusief. Al jaren.” Dit is een logische eerste gedachte. En misschien klopt het ook. Toch prikkelen wij organisaties in het onderwijs, publiek domein en in de zorg graag om dit eens nader te onderzoeken. Niet-inclusieve werving en selectie gebeurt in de meeste gevallen gelukkig onbewust.

Een voorkeur voor een bepaald type sluipt erin. Rekening houden met de teamsamenstelling is toch normaal? Binnen de comfortzone blijven is menselijk? Misschien. Maar dat wil niet zeggen dat het oké is. En ook niet dat een comfortabele keuze het beste is voor de organisatie. Welke afwegingen spelen er daadwerkelijk allemaal mee in jullie werving en selectieproces? Wij toetsen dit en leggen blinde vlekken binnen het zicht. 

Je bent het of je bent het niet 

Je kunt niet een beetje inclusief zijn als organisatie. Je bent inclusief of je bent het niet. Als je een inclusieve organisatie wil worden zul je eerlijk moeten zijn als je jezelf als organisatie in de spiegel aankijkt. Als je daartoe bereid bent, is inclusief werven een mooie stap. Niet te verwarren met diverse werving overigens. Lees in dit blog meer over het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit. Inclusief werven is verder kijken dan behoefte aan diversiteit binnen een organisatie. 

Hierbij kijk je ook naar het ‘zittende’ personeelsbestand. Hoe zijn de teams samengesteld en wat heeft daartoe geleid? De inzichten die je hierdoor krijgt spelen een grote rol. Het is jammer dat deze stap in veel inclusietrajecten wordt overgeslagen door direct de focus naar buiten te richten, op de werving van diverse kandidaten. Werven met Gouden Gasten betekent dat er veel aandacht naar een goede basis voor een inclusieve organisatie gaat, want dat is cruciaal voor succes.

De voordelen van inclusief werven

Met inclusieve werving wordt jouw organisatie een plek met gelijke kansen. Zodat iedereen zichzelf kan zijn en naar de beste versie van zichzelf kan groeien. Door kandidaten binnen te halen met veel verschillende perspectieven wordt het blikveld steeds breder en visies steeds sterker. Hieruit ontstaan betere oplossingen. Onze aanpak toetst op onbewuste vooroordelen, aannames en gewoontes die inclusie in de weg staan, in zeven fases. 

Inclusieve werving helpt organisaties die al langere tijd kampen met structurele personeelstekorten. Wanneer je inclusief werft, dwing je jouw organisatie met een andere bril te kijken naar potentiële kandidaten. Je vist niet in de vijver aan kandidaten die lijken op jouw huidige collega’s, maar durft daar ver voorbij te kijken. Zo maak je ruimte voor een breder stuk in de arbeidsmarkt en ontdek je kandidaten die eerder niet opvielen en de organisatie wel veel te bieden hebben.   

Delen via: